Affaldshåndtering

Haveaffald 2017

Placeres ved parkeringsplads eller kørevej

3. + 19. april
3. + 17. maj
1. + 19. juni
3. + 17. + 31. juli
14. + 28. august
11. + 25. september
9. + 23. oktober
6. november

Storskrald

Samles på pladsen ved Sankt Bendts Alle 22
Åben nedennævnte dage kl. 17-19
Januar: 2.
Februar: 1.
Marts: 6.
April:5.
Maj: 10.
Juni: 14.
Juli: 31.
August: 30.
September: -.
Oktober: 2.
November: 1.
December: -.

 

Hårde hvidevarer

Det er ikke nødvendigt at slæbe de hårde hvidevarer til opsamlingspladsen.

Ring til Driftsbyen, Høje-Taastrup Kommune, tlf. 4359 1100, og lav en aftale om afhentning af køleskabe, komfurer, vaskemaskiner etc.

Afhentningen vil foregå på den hjemlige allé, dér hvor man plejer at udsætte sit haveaffald.


Angående storskrald

Det henstilles til beboerne at man afleverer sit storskrald på Sankt Bendts Alle 22, i tidsrummet fra kl. 17.00 til 19.00 på ovennævnte datoer og ikke på andre tidspunkter.

Høje Taastrup Kommune har udgivet folderen “Affald”. Se hvordan du skal håndtere dit affald.

Pap

Ved porten på Sankt Bendts Alle 22 er der alle dage placeret containere til pap (og kun pap).

Har du spørgsmål?