Grundejerforeningens bestyrelse

Bestyrelsesposterne er besat således:

Lonnie Lindquist, formand

Henrik Sternhagen, næstformand

Lis Hansen, kasserer

Ole Friis, sekretær

Jørn Boelsmand Nielsen

 

Grundejerforeningens adresse: Sankt Ibs Alle 25 A, 2630 Taastrup