Udvalg i Runeparken

IT-udvalget

Jais Lindquist, SOA 32
Henrik Sternhagen, SMA 56
Thomas Tørnberg, SOA 18
Karina L. Nielsen, SMA 22

Legepladsudvalget

Henrik Sternhagen, SMA 56
Michael Krum, SIA 82
Lasse Carlson, SIA 68
Ronnie, SIA 89

Arbejdsgruppe med afværge af indbrud for øje

 

Øvrige interesserede kan melde sig til udvalgene ved at kontakte medlemmerne eller bestyrelsen