Trafik på Husmandsvej.

Indledning. Der har ved tidligere vejsyn 2010, 2012 samt 2019 været rettet henvendelse til kommunen med hensyn til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Husmandsvej på grund af for høj hastighed, støj og røggener, og ...
Continue reading

Til nye beboere og nogle gamle

Hvis man har papaffald, så har vi plast containere til dette. De står ved den gamle garage/skur SIA 25A. Har man andet større affald, har vi storskralds ordning ca. 1 gang om måneden, se datoer og klokkeslæt under ”Om om...
Continue reading

Vedr. tagplader

En god og flink beboer har fundet ud af følgende: Går man på nettet kan f.eks. B6 tagplader købes i alle byggemarkeder i den mængde man ønsker. De fremstilles af Cembrit A/S og går man på deres hjemmeside fremgår det, at...
Continue reading