Trafik på Husmandsvej

Indledning. Der har ved tidligere vejsyn 2010, 2012 samt 2019 været rettet henvendelse til kommunen med hensyn til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Husmandsvej på grund af for høj hastighed, støj og røggener, og ...
Continue reading

Vedr. tagplader

En god og flink beboer har fundet ud af følgende: Går man på nettet kan f.eks. B6 tagplader købes i alle byggemarkeder i den mængde man ønsker. De fremstilles af Cembrit A/S og går man på deres hjemmeside fremgår det, at...
Continue reading