Nye vejskilte

Vore alleer er private fælles veje. Det betyder grundejerforeningen selv skal sørge for vedligeholdelsen, men færdselsregler er som på alle andre veje.

Der har altid være opsat parkering forbudt skilte op på alleerne, bestyrelsen har i samråd med kommunen blot erstattet de tidligere med nye tidssvarende der dækker de nye regler.

HTK har ansat et firma fra Aalborg til at varetage at opkræve P-bøder, og det kunne de ikke da skiltene ikke var tidssvarende. Bødepengene fordeles mellem staten og Aalborg firmaet der udskriver bøderne.

Når der på underskiltet står at man skal parkere i båsene, så er en bås defineret ved at man skal op over en forhøjning (lille kantsten) og ikke ved om der er striber der adskiller båsene

Så der er ikke sket noget nyt blot opjustering af skiltene.