Infobrev for Grundejerforeningen Runeparken juni 2019.

  1. Vi bør alle holde os til de love og deklarationer vi har her i Runeparken. Det kniber det med.

Senest har en beboer bygget et fast tag over hele sin gård, men ikke nok med det, det er også bygget op i højden i den ene ende så det rager et godt stykke op over normal skurhøjde. Bestyrelsen som har en såkaldt påtale ret, har derfor bedt denne beboer pille taget ned. Det nægtede han. Derefter rettede bestyrelsen henvendelse til HTK og bad dem tage affære. De har derefter bedt beboeren om at lovliggøre sin tilbygning, ved at han piller de faste plader af tilbygningen.

Nu havde bestyrelsen fået øje på denne tilbygning, da han havde bygget det meget over normal højde. Men HTK har spurgt hvorfor vi ikke har kontaktet alle de beboere, der har fastmonteret tag i gårdene.

 

Derfor til alle jer, der har fastmonterede tage fra hus til pergola. Se nu at afmontere disse tage, så vi ikke behøver at bede HTK om at kontakte jer, for at få det gjort.

 

  1. På Generalforsamlingen afholdt d. 19.3. 2019, blev det vedtaget at bruge Grøn Vækst til at holde parken vedlige. Bestyrelsen har lavet en aftale med GV om at de fra starten skulle lægge nogle ekstra kræfter i at få parken op at stå. Men her på det sidste er græsset blevet lige lovligt højt, det tager vi op med GV hurtigst muligt.

 

  1. HTK har lanceret ekstra affalds sortering pr. 1.1. 2020. Der har allerede været beboere til info møder herom og blevet lidt forskrækkede over, at hver husstand nu skal have 3 – 4 containere i plast stående.

Bestyrelsen er klar over problematikken, både med at man skal have dem stående i gården eller ude ved stien. Det vil optage en del plads samt at det ikke vil komme til at se særligt kønt ud.

Bestyrelsen forsøger i øjeblikket at få et møde i stand med HTK for at høre, om vi evt. kan bygge nogle pavillioner til opsamling af metal, plast, papir og pap.

Vi håber på at kunne komme med et forslag, som vi kan tage op, når vi indkalder til ekstra- ordinær generalforsamling i forbindelse med finansieringen af kloaknettet.

  1. Referat af Generalforsamling 19.3. 2019 er lagt på hjemmesiden under Generalforsamlinger. Hvis der er nogen, der ønsker et papir print, kan man skrive herom på runeparken@runeparken.dk eller kontakte Ole Friis SMA 18.

 

  1. Der er blevet opsat en informationsskab på den gl. garages sydside. Her vil bestyrelsen sætte info op, især for de beboere, der ikke har en PCer og/eller ikke kan gå på internettet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen