Ekstraordinær Generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 9. december 2019 kl. 18.30

I Medborgerhuset store sal, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup

 

Bestyrelsen ønsker at få vedtaget at man kan optage et banklån på 3.000.000 kr. til dækning af fælles kloakudgifter, uden at medlemskontingentet forøges.