Historien om Sankt Ibs Alle

Vejen til Spanien

I vor alfabetiske gennemgang af historien bag kommunens vejnavne er vi nu nået til Sankt Ibs Allé, der ligesom forgængereren Sankt Bendts Allé ligger i rækkehuskvarteret nord for Husmandsvej i Taastrup.

Sankt Jacob den ældre

eller på dansk Sankt Ib, levede på Jesus tid ved Genesereth sø, Han var søn af Zebedæus og broder til Johannes, senere helgen og evangelist.

Begge var fiskere, og blev i år 27 af Jesus udvalgt til at være blandt hans disciple. Brødrene har sikkert haft ordet i deres magt, for i Markus-evangeliet fortælles det at Jesus gav dem navnet Boanerges, som betyder tordensønner.

Efter Jesus død på korset, fortæller de gamle helgenberetninger at Jacob tager til den nordlige del af Spanien, for her at udbrede det kristne budskab.

I år 43 tager han imidlertid tilbage til det hellige land, hvor de kristne menigheder blev forfulgt af kongen Herodes Agrippa I. På dennes befaling bliver Jakob i år 44 fanget, og ifølge Apostlenes Gerninger, henrettet med sværd. Herved blev Jacob den første martyr blandt Apostlene.

Santiago de Compostela

Helgenberetningerne om Jakob fortæller nu, at liget bliver bragt til Spanien af hans menighed der. I første omgang til El Padron, men i 1120 overført til den i byen Santiago de Compostela opførte domkirke, hvor liget blev anbragt i et overdådigt relikvieskrin af sølv.

Der skete mange mirakler ved Sankt Jakobs grav, og snart blev byens domkirke et af de mest besøgte pilgrimsmål, kun overgået af Jerusalem og Rom.

I Danmark var Sankt Jakob, eller Sankt Ib en meget populær helgen, og mange kirker var i middelalderen indviet til hans ære, bl.a. Ballerup kirke og Ibsker (Ibs kirke) på Bornholm.

Mange danskere tog på denne tid på pilgrimsvandring til Spanien, for at besøge graven, ligesom den jyske Hærvej, blev pilgrimsvejen sydpå for hele Norden.
Der blev endog udgivet en rejseguide, som fortalte pilgrimmene, hvor de kunne overnatte, hvilke kirker de kunne bede i, samt andre ting af interesse for deres farefulde færd.

Sankt Ib

Hvordan er Jakob blevet til Ib på dansk ? Det skyldes sandsynligvis at de gamle munke, når de skulle skrive de forskellige helgendage ind i deres bøger, for at spare på det dyre blæk, i stedet for at skrive det lange navn JacoBus, nøjedes med at skrive JB, eller IB.

Navnene Jeppe og Jep har også deres oprindelse i Jakob. På engelsk benævnes Jakob, James, på spansk Jago, fransk Jacques, russisk Jakov og på svensk Ibb.

Sankt Ib's helgendag er den 25. juli, og Jakobs helgentegn er pilgrimsstav, en såkaldt Jakobsstav, en hat og en tiggerpose samt en Jakobsskal eller Ibsskal, en stor muslingeskal som findes på stranden ved Santiago de Compostela, og derfor blev hjembragt af pilgrimmene som tegn på at man havde besøgt Sankt Jakobs grav i Spanien.

Jakob er skytshelgen for, Spanien og Chile, for pilgrimme og rejsende samt hattemagere og buntmagere. Desuden bliver Sankt Jakob påkaldt som nødhjælperhelgen mod gigt.