Nyttig info

Nyttig info

Nyttige informationer til Runeparkens beboere

 1. Man skal være medlem af grundejerforeningen. Kontingent opkræves kvartalsvis.
 2. Man skal være medlem af kabel TV/netværket. For tiden 1.548 kr. årligt. Beløbet fratrækkes den faktura man modtager fra udbyderen Fibia, hvis man melder sig til at modtage TV eller internet forbindelse fra Fibia. Hvis anden udbyder foretrækkes mister man de 1.548 kr.. Beløbet opkræves kvartalsvis sammen med kontingentet. Man kan tilslutte sig en lille pakke, mellem eller stor pakke TV signal, forskellige hastigheder for internet samt fastnet telefoni. Man kan se udbuddet og priser ved at gå på Fibias hjemmeside. Priserne er under foreninger. Man kan tilmelde sig via hjemmesiden/mail eller pr. telefon.
 3. Man kan få brugsret til én carport pr. husstand. Hvis man overtager et hus med carport, kontakter man bestyrelsen og får ændret brugsret kontrakten til den nye ejer af huset. Hvis der ikke er en carport til huset og man ønsker en, kontakter men bestyrelsen, der anviser en plads og nummer. Beboer modtager tegninger og anvisninger om byggeriet. Beboer skal selv ansøge kommunen elektronisk om byggetilladelse. Beboer skal selv betale samtlige omkostninger. Carporte må kun benyttes til parkering af indregistrerede motorkøretøjer.
 4. Det er forbudt at langtidsparkere campingvogne og trailere på parkeringspladserne.
 5. Har man problemer med kloaken, så gælder følgende:
  Uden for paracellets hegn/hæk er det kommunen man skal kontakte da de ejer kloakerne.
  Inden for paracellets hegn/hæg så skal man selv betale.
  Før kloakerne blev overgivet til kommunen havde Grundejerforeningen en aftale med Taastrup Kloakservice tlf. 4371 1730, dem er man stadig velkommen til at kontakte for et tilbud. Taastrup Kloakservice anbefaler at man får spulet kloaken en gang årligt. Det kan man få for en fornuftig pris, ring og spørg.
 6. Hvis man ønsker tilbygning til sit hus, såsom udestue eller vindfang skal man kontakte bestyrelsen.
 7. Det er tilladt at få vinduer i taget, to på hver side af tagryggen. Man kontakter bestyrelsen før arbejdet udføres for at modtage regler for, hvor de skal placeres.
 8. Det er muligt at etablere pejseskorsten, kontakt bestyrelsen inden påbegyndelse af arbejdet.
 9. For et plans ende-rækkehuse må et ekstra gavlvindue etableres. Kontakt bestyrelsen for regler om placering.
 10. Vinduer og døre i husene skal enten være bejdset i mellembrun natur træfarve eller males hvide eller sorte. Alle andre farve kombinationer er ikke tilladt.
 11. Alt træværk der vender ud mod fælles stier og arealer skal være sort.
 12. Hvis man lægger tagplader på pergola eller skur må man benytte bølgeplader, klare trapez plader eller tagpap. https://plastdirekt.dk/ 
 13. Hæk rundt om parcellen må max. være 180 cm høj. Hækken klippes mindst en gang om året helst omkring Sankt Hans og senest udgangen af august.
 14. Haveaffald samles i papirsposer og stilles ud ved kørevej eller ved parkeringsarealerne på de datoer, der er angivet andet steds.
 15. Storskrald kan afleveres på Sankt Olavs Alle 1, parkerings areal mod vest, mellem kl. 17 og 19 når container er bemandet, se datoer andet steds. Bestyrelse vil være til stede på storskraldsdagene for at besvare spørgsmål fra beboerne.
 16. Grundejerforeningen afholder generalforsamling en gang årligt som regel medio marts. Bestyrelsen indkalder til GF max. 5 uger før og senest 3 uger før.
 17. Dette er de hurtige svar på de fleste spørgsmål. Ønskes mere uddybning se under vedtægter/deklarationer.