Tillæg til deklaration

Tillæg til deklaration tinglyst den 25. juli 1966 - Varme

Mellem Taastrup Varmeværk a.m.b.a., i det følgende kaldet værket, og underskrevne ejere er der indgået følgende overenskomst:

§ 1

Til bestemmelse af varmeforbruget i de enkelte ejendomme opsættes en caloriemåler i hver enkelt ejendom. Anskaffelsen af caloriemålere og installationen af disse målere sker uden udgift for værket. Installationen sker i henhold til værkets direktiver og med adgang for værket til at udøve kontrol med målernes overensstemmelse med værkets gældende normer.

§ 2

Når de i § 1 nævnte målere er installeret finder betaling for den til ejerne leverede varme sted på basis af caloriemålerens udvisende i henhold til de enhver tid for andelshavere i værket gældende regler.

Samtidig overgår ejendomsretten til målerne til værket. Det påhviler dog ejerne at holde installationerne forsikrede mod brand, vandskade m.v., således at forsikringssummen i tilfælde af indtruffen skade tilkommer værket.

§ 3

Hver af parterne har til enhver tid ret til at forlange målerne justeret. Forlanger ejeren måleren justeret, betaler han selv omkostningerne, såfremt eventuelle fejl ved justeringen viser sig at være mindre end 5 %. I modsat fald betaler værket omkostningerne.

Viser måleren mindre fejl end 10 pct. har justeringen ingen indflydelse på tidligere afregning. Ved større fejl i målerens udvisende inden for et bestemt tidsrum skal afregning derimod finde sted på grundlag af normalt forbrug i et tilsvarende tidsrum.

§ 4

Undertegnede ejere er som forbrugere af fjernvarme i enhver henseende at betragte som andelshavere i værket og har som andelshavere stemmeret i henhold til værkets vedtægter på værkets generalforsamlinger.

§ 5

Bortset fra de ændringer der følger af ovenstående overenskomst forbliver deklarationen tinglyst den 25. juli 1966 i kraft i fuldt omfang.

§ 6

Nærværende tillæg tiltrædes af Grundejerforeningen Runeparken.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende tillæg er Taastrup Varmeværk a.m.b.a., ejerne og tillige grundejerforeningen Runeparken. I øvrigt sker der ved nærværende tillæg ingen ændringer i påtaleberettigelsen ifølge deklarationen.
For så vidt angår servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

§ 7

Ovenstående begæres tinglyst servitutstiftende på følgende ejendomme matr. nr.:
7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7 az, 7aæ, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7br, 7bs, 7bt, 7bu, 7bv, 7bx, 7by, 7 bz, 7bæ, 7bø, 7ca, 7cb, 7cc, 7cd, 7ce, 7cf, 7cg, 7ch, 7ci, 7ck, 7cl, 7cm, 7cn, 7co, 7cp, 7cq, 7cr, 7cs, 7ct, 7cu, 7cv, 7cx, 7cy, 7 cz, 7cæ, 7cø, 7da, 7db, 7dc, 7dd, 7de, 7df, 7dg, 7dh, 7di, 7dk, 7dl, 7dm, 7dn, 7do, 7dp, 7dq, 7dr, 7ds, 7dt, 7du, 7dv, 7dx, 7dy, 7 dz, 7dæ, 7dø, 7ea, 7eb, 7ec, 7ed, 7ee, 7ef, 7eg, 7eh, 7ei, 7ek, 7el, 7em, 7en, 7eo, 7ep, 7eq, 7er, 7es, 7et, 7eu, 7ev, 7fa, 7fb, 7fc, 7fd, 7fe, 7ff, 7fg, 7fh, 7fi, 7fk, 7fl, 7fm, 7fn, 7fo, 7fp, 7fq, 7fr, 7fs, 7ft, 7fu, 7fv, 7fx, 7fy, 7fz, 7fæ, 7fø, 7ga, 7gb, 7gc, 7gd, 7ge, 7gf, 7gg, 7gh, 7gi, 7gk, 7gl, 7gm,

7gn, 7go, 7gp, 7gq, 7gr, 7gs, 7gt, 7gu, 7gv, 7gx, 7gy, 7gz, 7gæ, 7gø, 7ha, 7hb, 7hc, 7hd, 7he, 7hf, 7hg, 7hh, 7hi, 7hk, 7hl, 7hm, 7hn, 7ho, 7hp, 7hq, 7hr, 7hs, 7ht, 7hu, 7hv, 7hx, 7hy, 7hz, 7hæ, 7hø, 7ia, 7ib, 7ic, 7id, 7ie, 7if, 7ig, 7ih, 7ii, 7ik, 7il, 7im, 7in, 7io, 7ip, 7iq, 7ir, 7is, 7it, 7iu, 7iv, 7ix, 7iy, 7iz, 7iæ, 7iø, 7ka, 7kb, 7kc, 7kd, 7ke, 7kf, 7kg, 7kh, 7ki, 7kk, 7kl, 7km, 7kn, 7ko, 7kp, 7kq, 7kr, 7ks, 7kt, 7ku, 7kv, 7kx, 7ky, 7kz, 7kæ, 7kø, 7la, 7lb, 7lc, 7ld, 7le, 7lf, 7lg, 7lh, 7li, 7lk, 7ll, 7lm, 7ln, 7lo, 7lp, 7lq, 7lr, 7ls, 7lt, 7lu, 7lv, 7lx, 7ly, 7lz, 7læ, 7lø, 7ma, 7mb, 7mc, 7md, 7me, 7mf, 7mg, 7mh, 7mi, 7mk, 7ml, 7mm, 7mn, 7mo, 7mp, 7mq, 7mr, 7ms, 7mt, 7mu, 7mv, 7mx, 7my, 7mz, 7mæ, 7mø, 7na, 7nb, 7nc, 7nd, 7ne, 7nf, 7nl og np, 7nk og no, 7nm og nn, alle af Høje-Taastrup by, Taastrup-Nykirke sogn.

Grundejerforeningen Runeparken

Taastrup, den 24. juni 1972.

sign. Peder Grau, formand

Taastrup Varmeværk a.m.b.a. sign. H. Zabel, næstformand

Tillæg til deklaration tinglyst den 14.02.1983 - Carporte

Grundejerforeningen Runeparken forpligter sig herved til at følge de i nærværende deklaration fastsatte retningslinier for opførelse af carporte på foreningens fælles parkerings­arealer.

§ 1.

Foreningen forpligter sig til alene at lade opføre modulcar­porte bestående af mindst to og højest seks på hvert enkelt afsnit af parkeringsarealerne. Carportens nærmere udformning, materialevalg etc. vil være at godkende af Høje Tåstrup Kom­mune. Carportene opføres for de pågældende medlemmers regning og risiko.

§ 2.

Grundejerforeningen forpligter sig til kun at lade opføre car­porte til brug for medlemmer i det omfang, medlemmerne lader tinglyse en deklaration omhandlende blandt andet medlemmets vedligeholdelsesforpligtelse, brugsret samt grundejerforeningens interventionsret i misligholdelsestilfælde.

§ 3.

Grundejerforeningen er uberettiget til at give et medlem brugsret til mere end een carport.

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 7 b Høje Tåstrup by, Rønnevang, idet der med hensyn til de på ejendommen øvrige påhvilende servitutter, byrder og andre hæftelser henvises til ejendommens blad i ting­bogen.

Påtaleretten i henhold til nærværende deklaration tilkommer Høje Tåstrup Kommune.

Tåstrup, den 5/10 1982

for Grundejerforeningen Runeparken:

Jan Skadhauge / Bjarne Pedersen

Tilladelse i medfør af § 36, stk. l, i lov om kommuneplanlægning (lov nr. 287 af 26. juni 1975) til at tinglyse ovenstående dekla­ration meddeles herved. Deklarationen påkræver ikke tilvejebrin­gelse af lokalplan.

Høje-Taastrup byråd, den 13. december 1982.

Laur. Christensen, borgmester / Børge Romme, stadsingeniør

Tillæg til deklaration tinglyst den 24.09.1993 - Udestue / vindfang 1 plan

Grundejerforeningen Runeparken har på generalforsamling 26.03.1992 besluttet at ville acceptere opførelse af vindfang og/eller udestue på de enkelte ejendomme i foreningens område. Nærværende deklaration fastlægger nærmere regler for en sådan opførelse, jfr. § 2 i dok. tinglyst 25.07.1966.

I området er i princippet opført to forskellige typer huse: 1-planshuse og 2-planshuse. Af arkitektoniske hensyn er der nedenstående muligheder for opførelse af vindfang og udestuer på 1-planshusene, beliggende på matr. nre. 7af – 7bp, 7du – 7ev, 7fa – 7fg, 7gt – 7hg, 7kv – 7lk, 7lo – 7lø, 7nc – 7nf, 7nm, 7no – 7np:

  1. Udestue.
    15 m² på husenes vestside. Stuen hægtes på murfremspringet til højre for havedøren og på murfremspringet mellem de to stuevin duesfag.
  2. Vindfang,

1,7 m² på husenes østside. Vindfang hægtes på begge sider af hoveddøren.
Udestuer og vindfang skal opføres tilsvarende et udseende og en placering som vist på vedhæftede kortbilag, og med specifikationer samt materialevalg som angivet herunder:
* Stolper i limtræ, 118 x 118 mm
Spær i limtræ, 58 x 170 mm
Frontrem i limtræ, 90 x 170 mm
Remplanke i limtræ, 70 x 120 mm
Sternbrædder, 21 x 170 mm/21 x 70 mm
Vindues- og dørrammer 55 mm
Tagrende, 12 x 6 cm PVC
1-lags glas eller 2-lags thermoglas
* Alt udvendigt træværk skal være trykim- prægneret og fremstå i sort farve.
* Regnvand føres til nærmeste tagvandskloak/ huskloak eller faskine.
* Tagmaterialer:
Udestue: 3-lags kanalplader, opal.
Vindfang: 3-lags kanalplader, opal.
* Taghældninger:
Udestue: 2,3° = 1:0,04
Vindfang: 15° = 1:0,267
Der må ikke udføres opvarmningsinstallation i udestuer udover tilladeligt for normalt uopvarmede rum, jfr. bestemmelser i BR-S 85 afsnit 5.2.1.
Grundejerforeningens og kommunens tilladelse til tilbygningen skal indhentes af parcelejeren inden tilbygningsarbejdet påbegyndes. I ansøgningen herom henvises til at tilbygningen udføres i overensstemmelse med denne deklaration, og ansøgningen skal vedlægges:

  • Tegning, som viser tilbygningens beliggenhed, plan og facade, og hvorpå målsætning af tilbygningens udvendige længde og bredde og mindste afstand til naboskel er påført. Endvidere skal herpå oplyses om tagbelægningsmateriale og tagafvanding.
  • Grundejerforeningens skriftlige erklæring om, at foreningen har gennemset og kunnet acceptere det ønskede projekt i overensstemmelse med denne deklaration.
  • Efter opførelse skal grundejerforeningens accept af den opførte tilbygning vedlægges færdigmeldingen.

Høje-Taastrup Byråd fortolker nærværende bestemmelser i tvivlstilfælde med bindende virkning for såvel ejer som bruger og andre rettighedshavere.
Påtaleret har Grundejerforeningen Runeparken og Høje-Taastrup Byråd.

Tåstrup, den 4. maj 1993

Grundejerforeningen Runeparken

(sign.) Bjarne Pedersen
(sign.) Kurt Aagesen
(sign.) Børge Pihl
(sign.) Maj-Britt Christophersen
(sign.) Henning Nielsen

Foranstående begæres herved i henhold til § 27 i byggeloven (lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 med senere ændringer) tinglyst på ovennævnte ejendomme med prioritet forud for pantegæld, servitutter og hæftelser.

Deklarationen er ikke omfattet af § 42 i lov om planlægning, jf. § 44 i samme lov.

Høje-Taastrup byråd, den 13.9.1993

(sign.) Anders Bak
borgmester /(sign.) Børge Larsen
teknisk direktør

INDFØRT I DAGBOGEN

24.09.93 13694
Retten i Tåstrup
lyst.akt. l nr. 234
Vedtægter samt udskrift af forhandlingsprotokol forevist

(sign.) H. Speiser
oass.

Tillæg til deklaration tinglyst den 31.01.1995 - Udestue / vindfang 2 plan

Grundejerforeningen Runeparken har på generalforsamling 26.03.1992 besluttet at ville acceptere opførelse af vindfang og/eller udestue på de enkelte ejendomme i foreningens område. Nærværende deklaration fastlægger nærmere regler for en sådan opførelse, jfr. § 2 i dok. tinglyst 25.07.1966.

I området er i princippet opført to forskellige typer huse: 1-planshuse og 2-planshuse. Af arkitektoniske hensyn er der nedenstående muligheder for opførelse af vindfang og udestuer på 2-planshusene, beliggende på matr. nre. 7bq – 7dt, 7fr – 7gs, 7hr – 7ku, 7ma – 7nb

1. Udestue, 2-planshuse.

12,9 m² på husenes vestside. Stuen hægtes på murfremspringet i det nordlige naboskel og på mur/vinduesramme syd for havedøren. Stort vindfang på østsiden er ikke tilladt sammen med udestuen. Lille vindfang på østsiden er tilladt.

2. Stort vindfang, 2-planshuse.

4,9 m² på husenes østside. Vindfanget hægtes på murfremspringet i det nordlige naboskel. Udestue på husenes vestside er ikke samtidig tilladt.

3. Lille vindfang, 2-planshuse.

2 m² på husenes østside. Vindfanget hægtes på begge sider af hoveddøren.
Udestuer og vindfang skal opføres tilsvarende et udseende og en placering som vist på vedhæftede kortbilag, og med specifikationer samt materialevalg som angivet herunder:
* Stolper i limtræ, 118 x 118 mm
Spær i limtræ, 58 x 170 mm
Frontrem i limtræ, 90 x 170 mm
Remplanke i limtræ, 70 x 120 mm
Sternbrædder, 21 x 170 mm/21 x 70 mm
Vindues- og dørrammer 55 mm
Tagrende, 12 x 6 cm PVC
1-lags glas eller 2-lags thermoglas
* Alt udvendigt træværk skal være trykimprægneret og fremstå i sort farve.
* Regnvand føres til nærmeste tagvandskloak/ huskloak eller faskine.
* Tagmaterialer:
Udestue 2-planshus: 3-lags kanalplader, opal.
Stort vindfang 2-planshus: Fast tag, som eksisterende.
Lille vindfang 2-planshus: Fast tag, som eksisterende.
* Taghældninger:
Udestue: 2,3° = 1:0,04
Vindfang: 15° = 1:0,267
* Brandsektionsvægge BD-90
Udvendigt beklædning med profileret træbeklædning.
Udestue: væg i naboskel
Stort vindfang: væg i naboskel
Lille vindfang: væg i nærmeste naboskel
* Fra redningsåbning i vindue 1. sal til kant af udestuens tag skal der i 90 cm bredde langs facademur opsættes en trædeflade af 40 mm krydsfiner imellem udestuens spær og tæt op mod tagpladens underside. Trædeflade skal bæres af BD-spær 30 og kunne belastes med mindst 200 kg./m².
Der må ikke udføres opvarmningsinstallation i udestuer udover tilladeligt for normalt uopvarmede rum, jfr. bestemmelser i BR-S 85 afsnit 5.2.1.
Grundejerforeningens og kommunens tilladelse til tilbygningen skal indhentes af parcelejeren inden tilbygningsarbejdet påbegyndes. I ansøgningen herom henvises til at tilbygningen udføres i overensstemmelse med denne deklaration, og ansøgningen skal vedlægges:

  • Tegning, som viser tilbygningens beliggenhed, plan og facade, og hvorpå målsætning af tilbygningens udvendige længde og bredde og mindste afstand til naboskel er påført. Endvidere skal herpå oplyses om tagbelægningsmateriale og tagafvanding.
  • Grundejerforeningens skriftlige erklæring om, at foreningen har gennemset og kunnet acceptere det ønskede projekt i overensstemmelse med denne deklaration.
  • Efter opførelse skal grundejerforeningens accept af den opførte tilbygning vedlægges færdigmeldingen.

Høje-Taastrup Byråd fortolker nærværende bestemmelser i tvivlstilfælde med bindende virkning for såvel ejer som bruger og andre rettighedshavere.
Påtaleret har Grundejerforeningen Runeparken og Høje-Taastrup Byråd.
Nærværende deklaration begæres tinglyst på ovennævnte matr.nre. idet der med hensyn til pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blade i tingbogen.

Tåstrup, den 9. januar 1995

Grundejerforeningen Runeparken

(sign.) Bjarne Pedersen
formand /
(sign.) Henning Nielsen

Tilladelse i medfør af § 42 stk. 2 i lov om planlægning (lov- bekendtgørelse nr. 388 af 6. juni 1991) til at tinglyse omstående deklaration meddeles herved.
Deklarationen kræver ikke tilvejebringelse af lokalplan.

Høje-Taastrup byråd, den 23.1.1995

(sign.) Anders Bak
borgmester /
(sign.) Klaus T. Møller
kst. teknisk direktør

Retten i Taastrup

Tinglysningsafdelingen

Påtegning på byrde

vedrørende matr.nr. 7 BQ, Høje Taastrup By, Rønnevang
Ejendomsejer: Gitte Breum m.fl.

Lyst første gang den: 31.01.1995 under nr.: 2516
Senest ændret den: 31.01.1995 under nr.: 2516

Lyst på matr. nr. 7-bq - 7-dt, 7-fr - 7-gs, 7-hr - 7-ku samt 7-ma - 7-nb incl. Høje Tåstrup by, Rønnevang.

Forevist vedtægter samt 2 generalforsamlingsreferater og skrivelse fra grundejerforeningen.

Retten i Taastrup den 13.02.1995

(sign.) Lilian Jespersen

Tillæg til deklaration tinglyst 2004 - Farver

På generalforsamlingen i Grundejerforeningen Runeparken den 29. marts 2004 er vedtaget følgende ændring af deklaration tinglyst den 25. juli 1966.

§ 1

Punkt 2 om bebyggelsen ændres således, at punkt 2, 1. afsnit for fremtiden er sålydende:

"2. Bebyggelsen.
Den generelle tilladelse til at male de oprindelige lyslakerede vinduer og døre sorte, som de øvrige vinduesrammer, udvides til at omfatte hele vinduesrammen med farven hvid og træ-farve. Ved træfarve forstås træets naturlige udseende med evt. behandling a f lak, o lie eller andet af bestyrelsen godkendt beskyttelsesmiddel.

Det præciseres, at der med farven sort menes NCS:S9000-N og med farven hvid menes NCS:SO500-N."

§ 2

Bortset fra de ændringer, der følger af § 1, forbliver deklarationen tinglyst den 25. juli 1966 med efterfølgende ændringer i kraft af fuldt omfang.

§ 3

Nærværende tillæg tiltrædes af Grundejerforeningen Runeparken.

Påtaleberettiget i henhold til nærværende tillæg er Grundejerforeningen Runeparken.

For så vidt angår servitutter og anden byrde, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

§ 4

Ovenstående begæres tinglyst servitutstiftende på følgende ejendomme matr.nr.

7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7a p, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7 az, 7aæ, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7br, 7bs, 7bt, 7bu, 7bv, 7bx, 7by, 7 bz, 7bæ, 7bø, 7ca, 7cb, 7cc, 7cd, 7ce, 7cf, 7cg, 7ch, 7ci, 7ck, 7cl, 7cm, 7cn, 7co, 7cp, 7cq, 7cr, 7cs, 7ct, 7cu, 7cv, 7cx, 7cy, 7 cz, 7cæ, 7cø, 7da, 7db, 7dc, 7dd, 7de, 7df, 7dg, 7dh, 7di, 7dk, 7dl, 7dm, 7dn, 7do, 7dp, 7dq, 7dr, 7ds, 7dt, 7du, 7dv, 7dx, 7dy, 7 dz, 7dæ, 7dø, 7ea, 7eb, 7ec, 7ed, 7ee, 7ef, 7eg, 7eh, 7ei, 7ek, 7el, 7em, 7en, 7eo, 7ep, 7eq, 7er, 7es, 7et, 7eu, 7ev, 7fa, 7fb, 7fc, 7fd, 7fe, 7ff, 7fg, 7fh, 7fi, 7fk, 7fl, 7fm, 7fn, 7fo, 7fp, 7fq, 7fr, 7fs, 7ft, 7fu, 7fv, 7fx, 7fy, 7fz, 7fæ, 7fø, 7ga, 7gb, 7gc, 7gd, 7ge, 7gf, 7gg, 7gh, 7gi, 7gk, 7gl, 7gm,

7gn, 7go, 7gp, 7gq, 7gr, 7gs, 7gt, 7gu, 7gv, 7gx, 7gy, 7gz, 7gæ, 7gø, 7ha, 7hb, 7hc, 7hd, 7he, 7hf, 7hg, 7hh, 7hi, 7hk, 7hl, 7hm, 7hn, 7ho, 7hp, 7h q, 7hr, 7hs, 7ht, 7hu, 7hv, 7hx, 7hy, 7hz, 7hæ, 7hø, 7ia, 7ib, 7ic, 7id, 7ie, 7if, 7ig, 7ih, 7ii, 7ik, 7il, 7im, 7in, 7io, 7ip, 7iq, 7ir, 7is, 7it, 7iu, 7iv, 7ix, 7iy, 7iz, 7iæ, 7iø, 7ka, 7kb, 7kc, 7kd, 7ke, 7kf, 7kg, 7kh, 7ki, 7kk, 7kl, 7km, 7kn, 7ko, 7kp, 7kq, 7kr, 7ks, 7kt, 7ku, 7kv, 7kx, 7ky, 7kz, 7kæ, 7kø, 7la, 7lb, 7lc, 7ld, 7le, 7lf, 7lg, 7lh, 7li, 7lk, 7ll, 7lm, 7ln, 7lo, 7lp, 7lq, 7lr, 7ls, 7lt, 7lu, 7lv, 7lx, 7ly, 7lz, 7læ, 7lø, 7ma, 7mb, 7mc, 7md, 7me, 7mf, 7mg, 7mh, 7mi, 7mk, 7ml, 7mm, 7mn, 7mo, 7mp, 7mq, 7mr, 7ms, 7mt, 7mu, 7mv, 7mx, 7my, 7mz, 7mæ, 7mø, 7na, 7nb, 7nc, 7nd, 7ne, 7nf, 7nl og np, 7nk og no, 7nm og nn, alle af Høje-Taastrup by, Taastrup-Nykirke sogn.

Taastrup, den

----------------------------------
Stefan Kristensen
Formand

Tillæg til deklaration tinglyst 25.07.1966
Ovenlystunneller og -vinduer

Grundejerforeningen Runeparken har på generalforsamling den 15. marts 2010 besluttet, at det er tilladt at isætte ovenlystunneller og –vinduer i ejendommenes tage under grundejerforeningens område.

Dette tillæg til den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 25. juli 1966 fastsætter de nærmere vilkår herfor som en udfyldning af deklaration § 2.

1. Ejendomme omfattet af nærværende tillæg til opr. deklaration.

Samtlige ejendomme under grundejerforeningens område er omfattet af nærværende tillæg til den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 25. juli 1966.

2. Placering

Ovenlystunneller og –vinduer skal placeres mindst 0,5 meter fra kant af tag målt langs tag fra tagrygning og mindst 0,5 meter fra ydermure målt langs tagflade.

3. Antal

Det må højst isættes 2 ovenlystunneller eller –vinduer på hver side af hver parcel/bygning uanset type.

4. Dimensioner

Maksimal størrelse på hver åbning i tag er 55 x 78 cm svarende til almindelig ovenlystunnel eller mindste standard ovenlysvindue.

5. Myndighedskrav

Gennemføringer i tag skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
krav i bygningsreglementet.

6. Påtaleret m. v.

Påtaleret har grundejerforeningen Runeparken og Høje-Taastrup Byråd.

Nærværende deklaration begæres tinglyst på samtlige matrikelnumre under Grundejerforeningen Runeparken, der herunder omfattet af den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 25. juli 1966, idet der med hensyn til panthæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Efterfølgende er den 31. maj 2014 tilføjet:

Taghældninger
Udestue: 2,3 gr. = 1: 0,04
Alternativt: 10 gr. hældning med loft til kip.

Vinduer i etplans enderækkehuse.
Grundejerforeningen Runeparken har på generalforsamling den 15. marts 2010 besluttet, at det er tilladt at isætte et ekstra vindue i gavlen i etplans enderækkehuse.

Dette tillæg til den oprindelige områdedeklation tinglyst den 25. juli 1966 fastsætter de nærmere vilkår herfor som en udfyldning af deklaration § 2.

Et ekstra vindue skal placeres symmetrisk over kippen, således at der er lige lang afstand fra væg til vindue på eksisterende vindue, som fra modsatte væg til nyt vindue.
Vinduet skal placeres i samme højde som det eksisterende.

Et ekstra vindue skal have samme dimension og form som det eksisterende vindue.

TILLÆG TIL DEKLARATION TINGLYST DEN 25.7.1966

Opførelse af karnap mod øst og vest -1-planshuse

- Opførelse af karnap mod øst og vest – 1-PLANSHUSE – Grundejerforeningen Runeparken har på generalforsamling den 21. marts 2000 besluttet, at der på 1-plans husene kan opføres karnap mod østlige og vestlige side i overensstemmelse med de af generalforsamlingen fastsatte retningslinjer, hvorefter karnap udføres 2,8 meter fra naboskel på støbt fundament. Partiet mures i røde sten som eksisterende face og med vinduesfag i lavenergiglas.

Grundejerforeningens og Høje-Taastrup Kommunes tilladelse til tilbygningen skal indhentes af parcelejeren inden tilbygningsarbejdet påbegyndes. I ansøgningen herom henvises til at tilbygningen udføres i overensstemmelse med denne deklaration og ansøgningen skal vedlægges.

*Tegning som viser tilbygningens beliggenhed, plan og facade og hvorpå målsætning af tilbygningens udvendige længde, bredde og mindste afstand til naboskel er påført*
Grundejerforeningens skriftlige erklæring om, at foreningen har gennemset og accepteret det ønskede projekt i overensstemmelse med denne deklaration.

Dette tillæg til den oprindelige områdedeklaration tinglyst den 25. Juli 1966 fastsætter de nærmere vilkår herfor som en udfyldning af deklarationens § 2.

1. Påtaleret m.v. Påtaleret har Grundejerforeningen Runeparken og Høje-Taastrup Byråd.

-----oooOooo-----
Nærværende deklaration begæres tinglyst som tillæg til deklaration tinglyst den 25. juli 1966, idet der med hensyn til pantehæftelse, servitutter og andre byrder henvises til ejendommenes blade i tingbogen.