Affaldshåndtering

Dagligt renevations affald afhentes hver tirsdag.
Papir og glas affald afhentes hver anden fredag.

Haveaffald

Stilles ved parkerings arealer eller ved kørevej.

 • 7. Januar Kun juletræer
 • 1. + 15. April
 • 1. + 15. + 29. Maj
 • 17. Juni
 • 1. + 15. + 29. Juli
 • 12. + 26. August
 • 9. + 23. September
 • 7. + 21. Oktober
 • 4. November

Storskrald

Samles på pladsen ved Sankt Bendts Alle 22
Åben nedennævnte dage kl. 17-19

 • 2. Januar
 • 4. Februar
 • 6. Marts
 • 8. April
 • 13. Maj
 • 17. Juni
 • 5. August
 • 4. September
 • 7. Oktober
 • 6. November

Hårde hvidevarer

Det er ikke nødvendigt at slæbe de hårde hvidevarer til opsamlingspladsen.

Du sætter de hårde hvidevarer ud på den hjemlige allé hvor man plejer at sætte haveaffald dagen før storskrald, så afhenter kommunen det.

Angående storskrald

Det henstilles til beboerne at man afleverer sit storskrald på Sankt Bendts Alle 22, i tidsrummet fra kl. 17.00 til 19.00 på ovennævnte datoer og ikke på andre tidspunkter.

Høje Taastrup Kommune har udgivet folderen “Affald”. Se hvordan du skal håndtere dit affald.