Dato for generalforsamling d. 6. september

Det er lykkedes os at få en dato for generalforsamling i Kulturhuset d. 6.9. 2021. Reserver dagen, nærmere vil tilgå senere.

OBS. Emner der ønskes op på GF skal være bestyrelsen i hænde inden d. 16.7 på runeparken@runeparken.dk