Storskrald

Kommunen er blevet mere strikse med sorteringen af storskrald. Derfor skal man holde sig til følgende regler:
Containeren er til småt brandbart. Der må således ikke smides større møbler, madrasser i
Alt hvad der ikke er småt brandbart, skal sorteres i klare plastposer og vises til den person der henviser hvor det skal placeres. Inddeling i sække skal være:
Metal,
Keramik og neddelte spejle,
Elektronik

Hårde hvidevarer og større møbler sætesses ud til kørevej

Det der aldrig bliver medtaget er: Malerspande med og uden rester. Byggeaffald, Bildæk, klosetter og Miljøfarligt affald