Ny affaldshåndtering

HTK har udsendt et brev til alle husejere om ny affaldshåndtering. Heri står der at hvis en husholdning ønsker en ekstra pap beholder så skal den bestilles inden d. 30. juni. Men vi har stadig en aftale med HTK om at vi...
Continue reading

Trafik på Husmandsvej.

Indledning. Der har ved tidligere vejsyn 2010, 2012 samt 2019 været rettet henvendelse til kommunen med hensyn til hastighedsdæmpende foranstaltninger på Husmandsvej på grund af for høj hastighed, støj og røggener, og ...
Continue reading

Til nye beboere og nogle gamle

Hvis man har papaffald, så har vi plast containere til dette. De står ved den gamle garage/skur SIA 25A. Har man andet større affald, har vi storskralds ordning ca. 1 gang om måneden, se datoer og klokkeslæt under ”Om om...
Continue reading